Willkommen im Drachenland mit den Orten Furth im Wald, Arnschwang, Neukirchen b.Hl.Blut und Eschlkam.


       Karte Naturpark Oberer Bayerischer Wald

Willkommen im Waldmünchner Urlaubsland mit den Orten Waldmünchen, Rötz, Tiefenbach, Treffelstein, Schönthal und Gleißenberg.


        Waldmünchner Urlaubsland Übersicht

Willkommen im Drachenland mit den Orten Furth im Wald, Arnschwang, Neukirchen b.Hl.Blut und Eschlkam.


       Karte Naturpark Oberer Bayerischer Wald

Willkommen im Waldmünchner Urlaubsland mit den Orten Waldmünchen, Rötz, Tiefenbach, Treffelstein, Schönthal und Gleißenberg.


        Waldmünchner Urlaubsland Übersicht

Naturerlebnis Drachensee

Ein Paradies für Naturliebhaber

Was den Drachensee von anderen Stauseen in Bayern unterscheidet ist sein Vier-Zonen-Konzept und dabei vor allem die Naturerlebniszone und die Ökologische Regenerationszone.

Dračí jezero se liší od všech ostatních přehradních nádrží v Bavorsku konceptem čtyř zón, především zónou pro poznávání přírody a ekologickou regenerační zónou.

 Die hier verwirklichten Ausgleichsmaßnahmen lassen einen neuen Lebensraum entstehen, der gute Voraussetzungen besitzt, auch bedrohten Tieren und Pflanzen neue Heimat und Überlebenschance zu bieten. Gleichzeitig können die Besucher in extra angelegten Beobachtungsstationen die heimische Vogelwelt störungsfrei beobachten.

Cílem všech opatření, která zde byla realizována, je vytvoření nového životního prostoru pro ohrožené druhy rostlin a živočichů, který splňuje předpoklady pro jejich přežití, usídlení a další vývoj. Současně umožní návštěvníkům sledovat místní ptactvo ze stanovišť, která jsou zde vytvořena k nerušenému pozorování přírody.

Ökozone
Ökologische Regenerationszone

 Im östlichen Teil des Drachensees liegen die Flachwasserzone und das Wiesenbrütergebiet. Beides sind besonders bedrohte Lebensräume, die immer seltener werden. Hier soll sich künftig die Tier- und Pflanzenwelt fast ungestört entwickeln können. Drei informierende Aussichtspunkte/Beobachtungsstationen lassen den Besucher und Gast an der Entstehung und Weiterentwicklung dieses Lebensraumes aus zweiter Hand teilnehmen lassen. Informationstafeln in den Beobachtungsstationen informieren über die vorkommenden Arten.

Ekozóna
Přírodní regenerační zóna

Ve východní části jezera se nachází zóna mělčin s mokřady a v jejich sousedství travnaté louky vhodné pro hnízdění ptactva. Existence takových oblastí je zvláště ohrožena a stále jich ubývá. V této lokalitě by se v budoucnu měla fauna a flóra rozvíjet bez škodlivých a rušivých vlivů. Proces utváření a vývoj biotopu mohou návštěvníci a milovníci přírody sledovat ze tří stanovišť určených k nerušenému pozorování. Na těchto místech jsou umístěny informační tabule.

Die angelegte Tümpelzone, die zahlreichen Inseln und das direkt anschließende Wiesenbrütergebiet bieten nicht nur vielen Vogelarten wertvollen Lebensraum, auch Amphibien, Libellen, Schmetterlinge, Fledermäuse … finden hier neben seltenen Pflanzen gute Voraussetzungen zum Überleben. Ein verantwortungsbewusstes Verhalten der Besucher und Gäste ist aber auch hier Voraussetzung  für ein gutes und zukunftsfähiges Miteinander von Mensch und Natur.

Uměle vytvořená zóna mělčin s tůněmi, četnými ostrůvky, mokřady a na ně navazující louky pro hnízdění poskytují ideální životní podmínky nejen četným druhům ptáků, ale i obojživelníkům, vážkám, motýlům, netopýrům…a vzácným druhům rostlin.

Ohleduplné chování návštěvníků je i zde základním předpokladem pro budoucí dobré soužití člověka a přírody.

Naturerlebniszone
Zóna poznávání přírody

Die Naturerlebniszone in der sogenannten „Ösbühler Bucht“ soll großen und kleinen Besuchern und Gästen Natur erleben und näher bringen.  Führungen durch fachkundige Experten des Landesbunds für Vogelschutz (LBV) können in der Tourist-Info erfragt werden.

Pobřežní zóna nazvaná „Ösbühler Bucht“ je vhodná pro poznávání a objevování přírody jak pro dospělé, tak i pro děti. Zemský svaz pro ochranu ptactva (Landesbund für Vogelschutz /LBV) nabízí naučné vycházky s odborným výkladem, které Vám může zprostředkovat Turistické informační centrum Furth im Wald (Tourist Information Furth im Wald).

Es steht auch ein „Pfad der Biotope“ zur Verfügung, der eigenes Naturerkunden ermöglicht. Bei allen Planungen steht aber der Naturschutzgedanke an erster Stelle. Man sollte die vorgegebenen Wege nicht verlassen und Hunde nur an der Leine führen. So können Besucher Naturgenuß erleben und der Tier- und Pflanzenwelt gleichzeitig einen ungestörten Lebensraum erhalten.

Je zpřístupněna rovněž „Stezka bitopů“, která umožňuje další nové pohledy do tajů přírody. U zrodu všech nových projektů stojí ale vždy na prvním místě myšlenka ochrany přírody. Při svém putování kolem jezera neopouštějte vyznačené stezky a voďte psy vždy na vodítku! Jen tak mohou návštěvníci objevovat přírodu neporušenou a ekologická rovnováha životního prostředí fauny a flóry jezera zůstane zachována.

Drachensee Eisvogel

Naturkundliche Führungen am Drachensee

Erlebnisführungsprogramm -
Naturkundliche Drachenseeführungen 2018
mit Heribert Mühlbauer

Mit Voranmeldung in der TI Furth im Wald: Tel. 09973/509-80         

"Im Lebensraum von Tauchern, Enten, Schwänen und anderen Wasservögeln"
So 29.04./10.00 Uhr, Bayern-Tour-Natur - kostenlos
Treffpunkt: Drachensee/Parkplatz Ösbühler Bucht

Do 14.06./10.00 Uhr
Treffpunkt: Drachensee/Parkplatz Infogalerie Promenadenplatz

"Was kreucht und fleucht am Drachensee"
So 01.07./10.00 Uhr, Bayern-Tour-Natur - kostenlos
Treffpunkt: Drachensee/Parkplatz Ösbühler Bucht

Do 06.09./10.00 Uhr
Treffpunkt:Drachensee/Parkplatz Infogalerie Promenadenplatz

Preise pro Person:
Erwachsene: 4,00 €   
Kinder (6-15): 2,00 €   
Familienticket: 10,00 € 

Teilen:

Aktuelle Wetterlage

© wetter.net